điểm mạnh công ty

1. Lãnh đạo công ty làm xuất khẩu lao động Nhật Bản hơn 8 năm kinh nghiệm, cho đi Nhật Bản hơn 4000 TTS, kỹ sư. Số lượng lao động về nước và công ty có nguồn Data network 100.000 Hồ Sơ CV biết ngoại ngữ tiếng Nhật, có tác phong, thái độ và các kĩ năng nghề nghiệp.

2. Công ty có đội ngũ chuyên gia, cố vấn người Nhật Bản, lãnh đạo biết và hiểu thị trường Nhật Bản khá sâu và rộng.

3. Đội ngũ cán bộ nhân viên có kinh nghiệm lành nghề về giới thiệu việc làm trong nước trên 10 năm kinh nghiệm.