giới thiệu công ty

giới thiệu

KHÁT VỌNG CỦA BẠN, TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TA.
あなたの希望、私たちの未来です。
Tên gọi: CÔNG TY TNHH VIETSEIKO
Ngày thành lập: Ngày 15 tháng 12 năm 2017
Vốn điều lệ: 9.600.000.000 đồng
Nhân viên: 13 nhân viên