KHÁT VỌNG CỦA BẠN, TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TA.
あなたの希望、私たちの未来です。
Tên gọi: CÔNG TY TNHH VIETSEIKO
Ngày thành lập: Ngày 15 tháng 12 năm 2017
Đại Diện Pháp Luật: Tổng Giám Đốc Phạm Hữu Đạo
Phó Giám Đốc Võ Thị Trang
Vốn điều lệ: 9.600.000.000 đồng
Nhân viên: 21 nhân viên
Địa điểm kinh doanh: 108/17, Đường 79, Phường Tăng
Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức, TP.HCM
Chủ tài khoản/口座名義
Công ty TNHH VIETSEIKO
Số Tài khoản/口座番号
060170201577
Ngân hàng/銀行名
Ngân hàng TMCP
Sài Gòn Thương Tín ( Sacombank )
Chi nhánh/支店
Phòng giao dịch Bình Thái