NGUYÊN TẮC


Mô tả hình ảnh

1. Yêu thương gia đình

Mô tả hình ảnh

3. Không lười biếng

Mô tả hình ảnh

5. Tận lực cấp trên

Mô tả hình ảnh

2. Kỷ luật với bản thân

Mô tả hình ảnh

4. Không đố kị

Mô tả hình ảnh

6. Nâng đỡ cấp dưới