nguyên tắc

1. Yêu thương gia đình.

2. Kỷ luật với bản thân.

3. Không lười biếng.

4. Không đố kị.

5. Tận lực cấp trên.

6. Nâng đỡ cấp dưới.