VIỆC LÀM CẦN TUYỂN

Hơn 503 việc làm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN BÁNH MỲ

Số lượng: 12 người

TỈNH IWATE

148.200 Yên | Chế biến bánh mỳ

Phiên Dịch Xưởng

Số lượng: 2 người

KCN Long Đức – Long Thành – Đồng Nai

500-700$ | Nhân viên

Nhân Viên Sản Xuất

Số lượng: 2 người

KCN Long Đức – Long Thành – Đồng Nai

10-12 Triệu | Nhân viên

Quản lý bộ phận Đúc

Số lượng: 1 người

KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai.

900-1100 USD | Quản Lý

Kỹ sư cơ khí – thiết kế máy

Số lượng: 2 người

KCN Cao – Quận 9

8-12 Triệu | Nhân viên