Kỹ sư & thông dịch viên tại Nhật Bản

Hàng ngàn việc làm tốt với mức lương cao, đồng nghiệp thân thiện và chế độ đãi ngộ cực tốt à nha!

9 việc làm phù hợp

Kỹ sư - Nhà hàng
CHIBA-KEN
CHIBA-KEN
Bạn còn 5 ngày để ứng tuyển
21-30 man
Kỹ sư - Dọn dẹp phòng
CHIBA-KEN
CHIBA-KEN
Bạn còn 10 ngày để ứng tuyển
21-30 man
Kỹ sư - Cơ khí
OSAKA
OSAKA
Bạn còn 5 ngày để ứng tuyển
20~25 man
Kỹ sư -Quản lý, Kế toán
HYOGO
HYOGO
Bạn còn 5 ngày để ứng tuyển
25 man
TOKUTEI - Xây dựng
NARA
NARA
Bạn còn 10 ngày để ứng tuyển
20man/tháng
Kỹ sư- Lễ tân
CHIBA-KEN
CHIBA-KEN
Bạn còn 5 ngày để ứng tuyển
21-35 man
Tokutei- Thực phẩm
Kyoto
Kyoto
Bạn còn 5 ngày để ứng tuyển
20 man/tháng
Kỹ sư - IT
TOKYO
TOKYO
Bạn còn 5 ngày để ứng tuyển
30 ~ 40 man/tháng
Kỹ sư - Kỹ thuật, cơ khí
KYOTO
KYOTO
Bạn còn 5 ngày để ứng tuyển
25-30 man