VIỆC LÀM CẦN TUYỂN

Hơn 503 việc làm

THỰC TẬP SINH TUYỂN DỤNG

Số lượng: 2 người

108/17 Đường 79 P. Tăng Nhơn Phú B TP.Thủ Đức TP.HCM

2 triệu - 3 triệu | Nhân Viên

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG XKLD  - NHẬT BẢN

Số lượng: 3 người

108/17 Đường 79 P. Tăng Nhơn Phú B TP.Thủ Đức TP.HCM

7 triệu - 9 triệu | Nhân Viên

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Số lượng: 3 người

108/17 Đường 79 P. Tăng Nhơn Phú B TP.Thủ Đức TP.HCM

6 triệu - 9 triệu | Nhân Viên

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

Số lượng: 2 người

108/17 Đường 79 P. Tăng Nhơn Phú B TP.Thủ Đức TP.HCM

Thỏa Thuận | Nhân Viên

IT: HELPDESK

Số lượng: 1 người

108/17 Đường 79. Phường Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức-TP.HCM

5.000.00 - 7.000.000 | Nhân Viên