Xuất khẩu lao động Nhật Bản

Hàng ngàn việc làm tốt với mức lương cao, đồng nghiệp thân thiện và chế độ đãi ngộ cực tốt à nha!

18 việc làm phù hợp

Kỹ sư - Cơ khí
GUNMA
GUNMA
Bạn còn 10 ngày để ứng tuyển
20 man/tháng
TTS - Quản lý phân phối hàng hóa
AICHI
AICHI
Bạn còn 10 ngày để ứng tuyển
172.536 yên/tháng
TTS - Hàn bán tự động
GUNMA
GUNMA
Bạn còn 5 ngày để ứng tuyển
164.833 yen/tháng
TTS - Đóng gói công nghiệp
GIFU
GIFU
Bạn còn 10 ngày để ứng tuyển
950 yên/giờ
Kỹ sư - Cơ khí
GUNMA
GUNMA
Bạn còn 10 ngày để ứng tuyển
20 man/tháng
Kỹ sư - Kiểm tra lắp ráp linh kiện
SHIZUOKA
SHIZUOKA
Bạn còn 10 ngày để ứng tuyển
20 man/tháng
Kỹ sư - Thú y
CHIBA
CHIBA
Bạn còn 7 ngày để ứng tuyển
18 - 20 man/tháng
TTS - Đóng gói thực phẩm
OSAKA
OSAKA
Bạn còn 7 ngày để ứng tuyển
12m5s/tháng
23 man/tháng
TTS chế biến thực phẩm
HIROSHIMA
HIROSHIMA
Bạn còn 10 ngày để ứng tuyển
167.810 yen/tháng
Tokutei - Nhà hàng
AICHI
AICHI
Bạn còn 5 ngày để ứng tuyển
196.300 yên/tháng
Tokutei - Chế biến thực phẩm
KYOTO
KYOTO
Bạn còn 5 ngày để ứng tuyển
20 man/tháng
TTS - Chế biến thực phẩm
FUKUSHIMA
FUKUSHIMA
Bạn còn 10 ngày để ứng tuyển
970 yên/giờ
16 - 18 man/tháng
TTS -Xây dựng
FUKUOKA
FUKUOKA
Bạn còn 7 ngày để ứng tuyển
17 man/tháng
Tokutei - Xây dựng
KAGAWA
KAGAWA
Bạn còn 7 ngày để ứng tuyển
21 man/tháng
Tokutei - Đúc nhựa
CHIBA - TOCHIGI SHIGA - SAGA
CHIBA - TOCHIGI SHIGA - SAGA
Bạn còn 5 ngày để ứng tuyển
1.279 yên /giờ
Kỹ sư - Nhà hàng, khách sạn
TOKYO - OSAKA
TOKYO - OSAKA
Bạn còn 6 ngày để ứng tuyển
20 man/tháng